Berséba scholen staan zelf aan het roer met ParnasSys|Schoolkwaliteit

Het Reformatorisch Samenwerkingsverband PO, beter bekend als Berséba, heeft een overeenkomst met Topicus Onderwijs gesloten voor de afname van diverse modules van ParnasSys|Schoolkwaliteit. Hiermee stelt ze de 176 aangesloten scholen hulpmiddelen ter beschikking om eigen ambities te bepalen, te plannen en te evalueren.

Een integrale aanpak voor monitoring
ParnasSys|Schoolkwaliteit is ontstaan uit de samenwerking tussen Topicus Onderwijs en Koninklijke van Gorcum en is volgens Berséba hét antwoord op de behoefte aan een integrale aanpak voor monitoring. Ook de Inspectie voor het Onderwijs staat achter deze aanpak en beoordeelt het samenwerkingsverband op de indicator ‘Kwaliteitzorg’ met een ‘goed’.

Invulling geven aan het totale kwaliteitsbeleid
“Met ParnasSys|Schoolkwaliteit zijn we een nieuwe weg ingeslagen op het gebied van kwaliteitszorg. We geven scholen de vrijheid om eigen doelen eenvoudig en overzichtelijk te borgen en te meten. Deze overeenkomst geeft aan dat het mogelijk is om een grote hoeveelheid scholen met één hulpmiddel zelf aan het roer te zetten. Het oordeel van de Inspectie onderschrijft dit”, aldus Dirk Jan Timmer, directeur van Topicus Onderwijs.

Verschillende modules maken één totaaloplossing
Met ParnasSys|Schoolkwaliteit worden scholen in staat gesteld om de complete cyclus van kwaliteitszorg op een makkelijke manier te borgen. Met ParnasSys|Mijnschoolplan maak je bijvoorbeeld eenvoudig en snel een schoolplan, jaarplan en jaarverslag. Met ParnasSys|WMK breng je de kwaliteit van de school in beeld en word je gestimuleerd de school te blijven ontwikkelen. Met ParnasSys|Ultimview breng je zowel op bestuurs- als schoolniveau de kwaliteit in beeld waardoor je tijdig kunt bijsturen. Daarnaast hebben de scholen en bovenliggende besturen de mogelijkheid om extra modules aan te schaffen voor teamontwikkeling (ParnasSys|Mijnschoolteam) of het bovenschools faciliteren van kwaliteitszorg (ParnasSys|Onsbeleidsplan en ParnasSys|WMK-Bestuur).