Nieuw in ParnasSys - januari 2016

Nieuwe functies

In de afgelopen periode is weer een aantal nieuwe functies aan ParnasSys toegevoegd. In dit artikel leest u meer over deze nieuwe functies.

Nieuwe vormgeving knoppen

Er zijn twee aanpassingen gedaan:

1. De actie-iconen (klikbare iconen) in Parnassys zijn aangepast. Naast een modernere vormgeving is dit vooral gedaan om:

A. de klikbare iconen duidelijker herkenbaar te maken (de bewerken potloodjes vallen beter op bijvoorbeeld).

B. een onderscheid te maken tussen primaire acties (roze knoppen met wit icoon) en secundaire acties (witte knoppen met roze rand en roze icoon).

C. Meer duidelijkheid over items die niet-actief zijn.

2. ‘Bevestigende knoppen’ (opslaan/verder/bevestigen/bewerken) in ParnasSys zijn groen gemaakt. Groen is instinctief een positieve / bevestigende kleur. Deze knoppen komen naar voren in de bewerken scherm van Parnassys en zijn bedoeld om de gebruiker beter door bewerkprocessen heen te leiden.

Dit is waardevol omdat de gebruiker in ParnasSys vaak veel opties heeft en hierbij het overzicht kwijt kan raken. Nu kan de gebruiker sneller zien waar geklikt moet worden om iets af te ronden.

Niet-actieve onderdelen worden voortaan lichtgrijs weergegeven en niet meer doorgestreept, zodat ze duidelijker leesbaar zijn.

Verwijderen van een leerling

Het verwijderen van een leerling is eenvoudiger geworden. Waar u eerst veel gegevens handmatig diende te verwijderen bij de leerling, gebeurt dit nu automatisch.

De functie om een leerling te verwijderen vindt u nog op dezelfde plaats terug: via de wijzigingsknop bij de personalia van de leerling. Nadat u er op klikt, ziet u een overzicht van welke soort gegevens bij de leerling zijn gevonden.

Om te bevestigen dat u de leerling EN al deze gegevens wilt verwijderen typt u nog een keer de naam van de leerling in. Klik daarna op ‘Verwijder leerling’.

Schoolloopbaan

Bij de instellingen van de schoolloopbaan wordt bij leerlingen vanaf leerjaar 8 een extra optie beschikbaar. U kunt hier aangeven of de leerling de school aan het einde van het schooljaar zal verlaten.

Het veld staat standaard op ‘Ja’. Maar soms kan het voorkomen dat u een leerling in leerjaar 8 heeft, waarvan u weet dat deze de school niet verlaat.

Omdat BRON ervan uitgaat dat een leerling met leerjaar 8 de school altijd verlaat, zijn we samen met BRON tot deze oplossing gekomen. Stel het veld in op ‘Nee’ bij leerlingen die wel in leerjaar 8 zitten, maar de school niet verlaten aan het einde van het schooljaar. De leerling wordt dan met BRON uitgewisseld met leerjaar 7.

In ParnasSys blijft leerjaar 8 staan en dat is ook het leerjaar waar in het leerlingvolgsysteem mee gewerkt wordt. U ziet de instelling van dit veld ook terug in de tabel met schoolloopbaanregels.

Ontwikkelingsperspectief toevoegen aan OSO-dossier

Als een leerling een ontwikkelingsperspectief heeft, zal dit voortaan bij het verzamelen van een OSO-dossier automatisch als bijlage aan het OSO-dossier worden toegevoegd in de vorm van een pdf-bestand. Zo kan het ontwikkelingsperspectief eenvoudig als alternatief van het onderwijskundig rapport gebruikt worden bij de uitwisseling.

Als het dossier nog een keer wordt verzameld, zal ook een nieuwe bijlage voor het ontwikkelingsperspectief worden toegevoegd. De inhoud van het ontwikkelingsperspectief kan immers ook gewijzigd zijn. Eventuele oudere versies die niet meer relevant zijn, kunt u als bijlage verwijderen uit het OSO-dossier.

Bij het toevoegen van het ontwikkelingsperspectief als bijlage moet wel opnieuw de inzage van de verzorgers worden ingevoerd, omdat er nieuwe informatie aan het dossier is toegevoegd.

Als school zelf modules activeren

Gebruikers met de rol ‘applicatiebeheerder’ kunnen vanaf deze release zelf een module of feature aanzetten.

Bij ‘Beheer’ is de knop ‘afgenomen features’ beschikbaar binnen het onderdeel ‘Facturen’. Daar kan een feature of module geactiveerd worden met de knop ‘Feature afnemen’ onderaan het scherm.

Ondersteuning IE10 stopt

Vanaf heden biedt ParnasSys geen actieve ondersteuning meer voor het gebruik van Internet Explorer 10.

De reden hiervoor is dat Microsoft vanaf deze maand geen ondersteuning meer biedt voor het gebruik van deze internetbrowser. ParnasSys is voorlopig gewoon bereikbaar met IE10, maar we adviseren u om uw browser te opwaarderen naar minimaal Internet Explorer 11 of te zoeken naar een alternatieve aanbieder.

Meer informatie:

Release notes

Kijkt u voor een volledig overzicht van alle wijzigingen bij de release notes in ParnasSys via Beheer > Release notes.

Video over nieuwe versie

Bij elke nieuwe van ParnasSys publiceren we op ons YouTube-kanaal een video met de belangrijkste aanpassingen. Deze keer de aanpassingen van versie 2.28 van ParnasSys.
Kijk op het Youtube-kanaal van ParnasSys voor een overzicht van de beschikbare video’s.

Overgang papieren factuur naar digitale factuur

In het kader van het digitale tijdperk hebben wij vanuit ParnasSys besloten per 1 september 2015 over te stappen naar het digitaal versturen van onze facturen. Om de factuur digitaal te mogen versturen, willen we u vragen uw gegevens aan ons door te geven. Dit doet u door het invullen van de facturatiegegevens binnen ParnasSys.

Belangrijk bij het vullen van de facturatiegegevens is dat u aangeeft wie de factuur dient te ontvangen. Dit kan een financiële afdeling zijn of een administratiekantoor. Bent u een administratiekantoor en u ontvangt deze brief, zorgt u er dan voor dat iemand van de school of het bestuur in ParnasSys de facturatiegegevens invult?

Het vullen van de facturatiegegevens doet u door in ParnasSys te gaan naar:
beheer – facturatie - facturatiegegevens
Vergeet daarbij niet het e-mailadres. Als u de e-mailgegevens niet heeft ingevuld kunt u de facturen alleen in ParnasSys terugvinden.

Tot 1 september 2015 krijgt u dus de eventuele tussentijdse facturen per post. Vanaf 1 september 2015 worden er geen facturen meer per post verstuurd.

Ouderportaal implementatie tips

Heeft u het artikel over de ouderportaal implementatie tips al gezien?