Nieuwe functies december 2015

Nieuwe functies

In de afgelopen periode is weer een aantal nieuwe functies aan ParnasSys toegevoegd. In dit artikel leest u meer over deze nieuwe functies.

Wisselen tussen groepskaart en notitie

Voortaan kunt u na het openen van een notitie via de groepskaart snel naar de groepskaart terugkeren. Nadat u op een notitie op de groepskaart heeft geklikt en de notitie heeft geopend, kunt u met één druk op de knop terug naar de groepskaart.
Onderop de pagina met de notitie klikt u hiervoor op de knop ‘Terug naar groepskaart’. Hiermee zal de groepskaart weer in beeld komen.

Weergave indicatie-uitspraken observatielijsten ZIEN!

Bij de observatielijsten ‘ZIEN Observatielijst leerlinggesprek leerjaar 1-4’ en ‘ZIEN! Leerlingvragenlijst leerjaar 5-8’ wordt voortaan geen blok met indicatie-uitspraken meer getoond. Bij deze vragenlijsten worden geen indicatie-uitspraken gegeven waardoor dit blok altijd leeg was. U ziet nu alleen indicatie-uitspraken bij de andere vragenlijsten.

Bij de weergave van deze indicatie-uitspraken is de kleur waarmee ze worden getoond ook aangepast. Eerder werden de kleuren rood en oranje gebruikt. Hierbij kon het idee ontstaan dat de kleur een indicatie was over de prioriteit van de uitspraak. Dit was niet altijd het geval. Daarom worden alle uitspraken nu met een roze kleur getoond. Aan de momenten waarop de indicatie-uitspraken worden getoond, is niets veranderd.

Verjaardagenlijst medewerkers

U kunt de lijst met medewerkers nu zo instellen dat u een overzicht krijgt van de verjaardagen per maand.

Op de tab Medewerkers voegt u hiervoor met de kolommenkiezer eerst de kolom ‘Verjaardag’ aan de lijst toe. De volgorde van de kolommen kunt u zelf ook nog aanpassen. Daarna stelt u de groepering in op ‘Verjaardagsmaand’.

Deze aanpassingen doet u met de knoppen rechtsboven de lijst. Als u dit opslaat, wordt een lijst getoond waarin per maand staat welke medewerkers jarig zijn. Deze lijst kunt u exporteren naar Excel of PDF.

Video over nieuwe versie

Bij elke nieuwe versie van ParnasSys publiceren we op ons YouTube-kanaal een video met de belangrijkste aanpassingen. Kijk hier voor een [overzicht van de beschikbare video’s](https://www.youtube.com/user/ParnasSysTopicus" target="_blank).

Release notes

Kijkt u voor een volledig overzicht van alle wijzigingen bij de release notes in ParnasSys via Beheer > Release notes.

Werkdruk verlagen met ParnasSys

Heeft u het artikel "Werkdruk verlagen met ParnasSys" al gelezen?