Nieuwe functies november 2015

Nieuwe functies

In de afgelopen periode is weer een aantal nieuwe functies aan ParnasSys toegevoegd. Onderstaand leest u meer over deze nieuwe functies.

Aanpassingen Digitaal rapport

Er zijn een aantal aanpassingen gerealiseerd bij het digitale rapport. Voortaan kunt u bij de rapportdefinities per leerjaar instellingen opslaan over de uiterlijke kenmerken van het rapport. Via Beheer > Digitaal rapport kunt u de definities bewerken.

Hierbij kunnen nu ook zaken over de weergave en lay-out worden opgegeven. Als het rapport via de groep (Toetsen > Rapporten) wordt afgedrukt, worden deze instellingen automatisch toegepast. Dit maakt het eenvoudiger om het rapport altijd met de afgesproken weergave af te drukken.

Het afdrukken van rapporten via Overzichten > Leerlingvolgsysteem > Digitaal rapport > Digitaal rapport vergrendeld is nog steeds mogelijk. Hier dient u dan wel opnieuw de instellingen voor de weergave op te geven. Daarbij heeft u hier een mogelijkheid om ook een voorblad bij het rapport af te drukken.

In een latere versie kan ook onder Beheer worden ingesteld dat er een voorblad bij het rapport dient te worden afgedrukt.
Tenslotte kunt u nu bij een eigen rapportcijferschaal aangeven of deze wel of niet in de legenda van het rapport getoond moet worden.

Doorontwikkeling ontwikkelingsperspectief

Eerder is de mogelijkheid aan ParnasSys toegevoegd om een ontwikkelingsperspectief bij een leerling op te stellen. Hierbij is vanaf de huidige versie van ParnasSys nu ook een tab ‘Evaluatie’ toegevoegd. Hier kunt u aangeven of de aanpak van het ontwikkelingsperspectief nog steeds passend is.

Daarnaast kan een ontwikkelingsperspectief bij een leerling nu ook afgedrukt worden.

Meer opties bij exporteren EDEX-bestanden

Via School > Export > EDEX kunt u EDEX-bestanden aanmaken in ParnasSys. Hierbij heeft u voortaan de mogelijkheid om te kiezen of bepaalde persoonlijke gegevens wel of niet in de bestanden worden meegenomen.

Daarnaast kunt u met de knop ‘Selecteer leerlingen voor export’ onderaan de pagina nu ook leerlingen selecteren die in de export opgenomen worden.

Aangeven of verzorger post mag ontvangen

Bij een verzorger kunt u nu aangeven of deze post van uw school mag ontvangen. Bij de persoonlijke gegevens van een verzorger is hiervoor de optie ‘Post van ParnasSys ontvangen’ toegevoegd. Als u hierbij het vinkje verwijdert, zal de verzorger worden overgeslagen bij het afdrukken van etiketten.

Verder is aan de lijst met verzorgers bij een gezin en de tabel met verzorgers onder Beheer, de kolom ‘Post?’ toegevoegd om dit inzichtelijk te maken.

Bij verzorgers waar is aangegeven dat zij het woon- of factuuradres zijn, kan de optie niet worden gebruikt.

Zelf nieuw wachtwoord aanvragen

U hoeft voortaan niet meer de hulp van een account- of applicatiebeheerder te vragen als u uw wachtwoord van ParnasSys bent vergeten. U kunt nu op de inlogpagina klikken op de knop ‘Wachtwoord vergeten?’.

Als u dan uw gebruikersnaam voor ParnasSys en het bij ons bekende e-mailadres opgeeft, ontvangt u een e-mail waarmee u een nieuw wachtwoord kunt instellen. Het oude wachtwoord is pas gedeactiveerd nadat u succesvol het nieuwe wachtwoord heeft opgegeven.

Video over nieuwe versie

Bij elke nieuwe van ParnasSys publiceren we op ons YouTube-kanaal een video met de belangrijkste aanpassingen. Kijk ook eens bij het overzicht van de beschikbare video’s.

Release notes

Kijkt u voor een volledig overzicht van alle wijzigingen bij de release notes in ParnasSys via Beheer > Release notes.