Nieuwe functies september 2015

In de afgelopen periode is weer een aantal nieuwe functies aan ParnasSys toegevoegd. In dit artikel leest u meer over deze nieuwe functies.

Leerkrachten kunnen werken in elkaars notitie

Als medewerkers aan dezelfde groep zijn gekoppeld, kunnen zij in elkaars notitie werken. Bijvoorbeeld: Leerkracht A en leerkracht B geven beide les aan een groep en zijn ook allebei als medewerker aan de groep gekoppeld. Als leerkracht A een notitie heeft aangemaakt, kan leerkracht B de notitie ook bewerken. Hiervoor was eerder een rol met meer rechten nodig.

Bij het aanmaken van een notitie wordt nu ook getoond wie wanneer de notitie heeft bewerkt. Zo is dan te zien wie voor het laatst in de notitie heeft gewerkt en welke aanpassingen zijn gedaan. Bekijk een instructievideo hierover.

Ontwikkelingsperspectief in ParnasSys

U kunt nu een ontwikkelingsperspectief bij een leerling in ParnasSys vastleggen. Hiervoor dient u eerst via Beheer > Ontwikkelingsperspectief een aantal instellingen op te geven. Zo kiest u hier onder andere welke notitiecategorieën op het ontwikkelingsperspectief worden getoond, en wat de standaardinhoud van de tekstvelden is.

Daarna kunt u bij een leerling via Begeleiding > Ontwikkelingsperspectief een ontwikkelingsperspectief aanmaken. Van de notitiecategorieën die bij Beheer zijn opgegeven, wordt de meest recente notitie van de leerling in het ontwikkelingsperspectief opgenomen. Verder wordt andere relevante informatie uit ParnasSys verzameld en aan het ontwikkelingsperspectief toegevoegd, en kunt u zelf informatie aan het ontwikkelingsperspectief toevoegen.

Meer informatie over deze nieuwe functie treft u aan in het artikel “Een nieuw ontwikkelingsperspectief”. U kunt hierover ook een korte video bekijken.

Analyse registratieoverzicht

Nadat u een registratieoverzicht bij BRON heeft opgevraagd, kan ParnasSys deze analyseren om verschillen tussen het registratieoverzicht en uw leerlingenlijst in ParnasSys te achterhalen. Deze analyse is vernieuwd. Het opvragen van een registratieoverzicht gaat op dezelfde manier. De resultaten van de analyse worden nu getoond op de tab School > Controles. U hoeft de analyse dus maar eenmaal uit te voeren en kunt dan later terugkeren naar de resultaten van de analyse.

Verder kan in de lijst met resultaten gezocht worden en de lijst kan worden gefilterd. Zo kunt u de resultaten van een specifieke leerling zien, of juist alle leerlingen zien die niet in het registratieoverzicht staan. Het resultaat van de analyse kan als verwerkt opgeslagen worden als de benodigde actie is ondernomen.

Via School > BRON > Leerlingaantallen ziet u de totaalaantallen van de leerlingen in ParnasSys op een peildatum. Deze peildatum kunt u vergelijken met het GTB-overzicht op Mijn BRON. U kunt hierover ook een korte video bekijken.

Dynamisch overzicht

Op de tab Leerling is de functie ‘Dynamisch overzicht’ toegevoegd. Hiermee heeft u uitgebreide mogelijkheden om zelf overzichten samen te stellen. Daarnaast biedt ParnasSys hier ook standaard weergaven aan die een aantal lijsten vervangen die u voorheen via de tab Overzichten opende. Deze vindt u bij ‘Voorgedefinieerde selectie’. Door een optie uit de lijst te kiezen, wordt de leerlingenlijst met de betreffende informatie gevuld.

Eventueel kunt u met de zoekvelden boven de lijst, de inhoud van de lijst filteren om de gewenste leerlingen in beeld te krijgen.

Daarnaast kan ook hier met de kolommenkiezer ingesteld worden welke kolommen u wel of niet ziet en wat de volgorde hiervan is. Als de titel van een kolom roze is, kunt u er op klikken om de lijst hierop te sorteren.

Als de lijst eenmaal is opgesteld, kan deze naar Excel of PDF worden geëxporteerd met de betreffende knoppen die rechtsboven de lijst staan.

Meer informatie over deze verandering treft u aan in het artikel “Nieuwe opzet rapportage’s in ParnasSys”. Of bekijk hierover een instructievideo.

Controle schoolloopbanen

Via School > Controles kan voortaan een controle worden gestart op de schoolloopbanen van de leerlingen in uw administratie. ParnasSys controleert dan automatisch op een aantal mogelijke fouten en laat u zien wat hiervan het resultaat is.

De lijst met bevindingen kunt u op verschillende manieren filteren. Zo is het mogelijk om alleen een bepaalde controle te laten zien, of controles van een specifieke leerling in te zien. Ook kunt u controles geheel verwijderen uit ParnasSys.

Door op een leerling te klikken, krijgt u meer details te zien over de situatie. Op basis hiervan kunt u de schoolloopbaan van de leerling controleren en indien nodig aanpassen. Als de controle is verwerkt, markeert u de optie ‘Afgehandeld’. Dit zorgt er voor dat u dit gegeven niet meer in de lijst terugziet.

Op de pagina waar de schoolloopbaan van een leerling wordt getoond (via Onderwijs > Deze school bij een leerling) staan nu ook uitroeptekens bij een schooljaar waarbij ParnasSys een mogelijke fout heeft gevonden. Door uw muisaanwijzer op het uitroepteken te plaatsen, krijgt u een toelichting in beeld zodat u weet wat er aan de hand is. Hierover is ook een instructievideo beschikbaar.

Video over nieuwe versie 2.24

Bij elke nieuwe van ParnasSys publiceren we op ons YouTube-kanaal een video met de belangrijkste aanpassingen. Kijk hier voor een overzicht van de beschikbare video’s.

Release notes

Kijkt u voor een volledig overzicht van alle wijzigingen bij de release notes in ParnasSys via Beheer > Release notes.

Tips en Trucs

Deadline BRON voor 1 oktobertelling

De deadline voor de 1 oktobertelling nadert. U heeft tot 1 december de tijd om gegevens bij BRON aan te leveren voor de 1 oktobertelling. Als u dit nog niet gedaan heeft, is het van groot belang dat u controleert of al uw leerlingen goed bij BRON zijn geregistreerd. In de mededeling ‘Aandachtspunten 1 oktobertelling’ op Mijn ParnasSys leest u waar u aan moet denken.