Oudertevredenheidspeiling via unieke link

Tijdens de zomervakantie hebben we verder gewerkt aan het optimaliseren van Integraal. Een belangrijke wijziging die we doorgevoerd hebben, heeft alles te maken met de oudertevredenheidspeiling.

Voorheen, als ouders of verzorgers de vragenlijst wilde invullen, moesten zij hiervoor eerst altijd inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit is niet langer nodig. Bij een oudertevredenheidspeiling ontvangen de respondenten een mail met een unieke link. Wanneer de respondent op de link klikt, opent direct de vragenlijst. Een wachtwoord instellen en inloggen is niet langer nodig!

Maakt uw school gebruik van het Ouderportaal, dan kunnen ouders en verzorgers via twee routes toegang krijgen tot de oudertevredenheidspeiling. Ouders kunnen gebruik blijven maken van het ouderportaal en daar inloggen en de vragen beantwoorden. Het is ook mogelijk om via de unieke link in de mail direct naar de vragenlijst te gaan. Via deze route heeft de ouder/verzorger alleen toegang tot de vragenlijsten die voor hem of haar klaarstaan en niet tot de rest van het Ouderportaal. Wil de ouder of verzorger toegang tot het ouderportaal dan moet hij of zij eerst uitloggen van de pagina met de vragenlijst en dan op de reguliere wijze inloggen op het ouderportaal.

Als uw school geen gebruikt maakt van het ouderportaal, blijft het nodig dat de ouderportaal-accounts actief zijn. De ouders zelf hoeven geen wachtwoord meer op te vragen of in te loggen op het ouderportaal om de vragenlijst in te vullen.