Overname module Integraal

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat per 8 april 2016 de module Integraal volledig in eigendom is gekomen van Topicus Education te Deventer, de ontwikkelaar van ParnasSys.

De ontwikkelaars van de module Integraal, GHE Beheer B.V. te Gouda en de stichting Ds. G.H. Kerstencentrum te Veenendaal hebben alle auteursrechten met betrekking tot Integraal en de eventuele intellectuele eigendomsrechten op de naam Integraal die bij hun rusten, overgedragen.

Dit betekent ook dat alle rechten, plichten en verantwoordelijkheden m.b.t. de module Integraal vanaf genoemde datum bij Topicus Education liggen.
Stichting Integraal zal zorgdragen voor een zorgvuldige klantoverdracht en overdracht van de doorontwikkelingspunten.

Beide partijen zijn in goed overleg tot de conclusie gekomen dat door de overname de integratie tussen de basismodule ParnasSys en de module Integraal nog beter vormgegeven kan worden en zodoende de belangen van de gebruikers optimaal gediend worden.

Voorlopig (in elk geval tot 1 oktober 2016) zal Stichting Integraal actief betrokken blijven bij de doorontwikkeling, scholing en exploitatie van de module Integraal.

Topicus Education zal in de komende maanden versneld de doorontwikkeling van de module Integraal oppakken. Het doel is om voor het einde van de zomervakantie een aantal van de meest gehoorde wensen gerealiseerd en uitgeleverd te hebben. Ook daarna zal de doorontwikkeling van de module in een hoger tempo voortgezet worden.

Stichting Integraal
R.A. van der Garde

Topicus Education
Petra Hagreize