ParnasSys en KindPlanner bundelen hun krachten!

De noodzaak tot een eenvoudige aansluiting en een krachtige samenwerking tussen de sectoren onderwijs en kinderopvang komt steeds vaker naar voren. Maar tot dusver bestond er voor partijen die digitale verbinding zoeken geen integrale oplossing om kinderen te registreren en te volgen.

ParnasSys en KindPlanner hebben de handen ineen geslagen om een geïntegreerde oplossing te bieden aan scholen en instellingen die samenwerken om een combinatie van onderwijs en kinderopvang te verzorgen, zoals Brede Scholen of Integrale Kind Centra (IKC). Door ParnasSys te koppelen aan het systeem van KindPlanner wordt allereerst voorkomen dat er dubbele administraties gevoerd dienen te worden. Daarnaast behoort het bijhouden van kinddossiers op verschillende plekken tot het verleden. De combinatie van beide zorgt ervoor dat er een digitale brug wordt geslagen tussen onderwijs en opvang, ongeacht de mengvorm met varianten zoals voorschoolse- tussenschoolse of naschoolse opvang.

ParnasSys is een uiterst compleet en webbased leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem. ParnasSys wordt gebruikt door meer dan 4500 scholen, dit maakt ParnasSys het meest gebruikte leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem voor basisscholen in Nederland.

KindPlanner is een webbased totaaloplossing specifiek voor de kinderopvangbranche en bestaat uit een backoffice applicatie, een ouderportaal, mobiele applicaties (tablets) voor op de groepen en informatiezuilen voor kinderen en ouders. Het is geschikt voor zowel peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang als tussenschoolse opvang.