Schoolvaardigheidstoetsen van Boom nu rechtstreeks in ParnasSys te normeren

Maakt u gebruik van het leerlingvolgsysteem van Boom? Dan hebben wij goed nieuws voor u. Sinds kort is het mogelijk om rechtstreeks in ParnasSys te normeren.

Het gaat als volgt in zijn werk. U neemt een Schoolvaardigheidstoets (SVT) van Boom bij uw leerlingen af. Deze scoort u handmatig en u voert vervolgens de ruwe score (=aantal goed) die een leerling op de toets behaalt, direct in ParnasSys in.

In ParnasSys worden vervolgens de genormeerde scores gerapporteerd. Het gaat dan om DLE, niveaus A-E en I-V, AVI-niveau voor de SVT Technisch Lezen en vaardigheidsscore voor de SVT Spelling. U verwerkt de gegevens vervolgens zoals u dat ook met andere toetsen in ParnasSys gewend bent.

Elke Schoolvaardigheidstoets is een zogenoemde ‘module’ die wij op verzoek van Boom voor uw school kunnen activeren.

Wilt u meer weten? Lees verder op de site van Boom test uitgevers of neem contact op met uitgever Judith Rood van Boom test uitgevers: j.rood@boomtestuitgevers.nl, (020) 5200132.