Uitfasering Zorgdossier en OKR

Vanaf de kerstvakantie van 2015 zal het niet meer mogelijk zijn om Onderwijskundige Rapporten of Zorgdossiers in ParnasSys te maken. In dit bericht vindt u hierover meer informatie.

Veranderende wet- en regelgeving

ParnasSys bestaat inmiddels al ruim 10 jaar! In deze periode is ParnasSys onderhevig geweest aan steeds veranderende wet- en regelgeving. Om aan deze regelgeving te blijven voldoen, is er door de jaren heen allerlei functionaliteit aan ParnasSys toegevoegd.

Gebruiksvriendelijkheid

Om ervoor te zorgen dat ParnasSys overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en actueel blijft, worden sterk verouderde functionaliteiten uitgefaseerd. Waar voorheen bijvoorbeeld het Onderwijskundig Rapport (OKR) een belangrijk middel was bij de overdracht van leerlingen, is deze functie inmiddels overgenomen door het OSO-dossier. Het OKR wordt nauwelijks meer gebruikt en zal om die reden uit ParnasSys verdwijnen. Hetzelfde geldt voor het Zorgdossier.

Afhankelijk van de afspraken in uw regio, kan het zijn dat het de standaardinhoud van het OSO-dossier de lading niet volledig dekt. Daarom is het mogelijk om bijlagen toe te voegen aan het OSO dossier, zodat u de standaardinhoud van het dossier kunt aanvullen met de gewenste informatie.

Planning

Concreet betekent dit dat u vanaf de kerstvakantie van 2015 geen Onderwijskundige Rapporten of Zorgdossiers meer in ParnasSys kunt maken. De reeds aanwezige Onderwijskundige Rapporten en Zorgdossiers worden als PDF bestand in de map van de leerling geplaatst. Op deze manier blijft de historische informatie beschikbaar.

Vragen of feedback

Indien u feedback wilt geven of vragen heeft, kunt contact opnemen via het supportportaal onder vermelding van uitfasering OKR / Zorgdossier.