Wensen voortaan via Kennisportaal ParnasSys

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat vanaf augustus naast de Escrowregeling ook het indienen van wensen mogelijk is voor alle gebruikers van ParnasSys. De onderstaande aankondiging hebben wij opgesteld samen met onze gebruikersvereninging Delphi.

“Voor ons en door ons” is sinds het begin van ParnasSys een gevleugelde uitspraak geweest. En de bedoeling van deze uitspraak was dat het schooladministratiesysteem vóór de gebruikers was, maar dat de gebruikers ook konden aangeven waar de knelpunten en wensen lagen.
Door Topicus/ParnasSys is destijds aan de gebruikersvereniging Delphi gevraagd om dit punt op te pakken. En dat heeft Delphi gedaan door een website te bouwen met daarin een wensenforum. Dat forum heeft zeker in een behoefte voorzien. De expertisegroepen putten daaruit voor de besprekingen met de leverancier. En vele wensen zijn omgezet in uitvoering en zijn nu dagelijkse praktijk.

De laatste maanden is Delphi in intensief overleg met Topicus. Een betere en meer praktijkgerichte samenwerking zal het resultaat van dit overleg moeten zijn.

Escrowregeling

Eén punt van dit overleg was de Escrowregeling. Topicus wilde deze graag voor alle gebruikers regelen. Tot 31 december 2015 was deze regeling er exclusief voor de Delphileden. Maar in dit overleg is besloten dat ParnasSys dit overneemt en per 1-1-2016 is er voor alle gebruikers een Escrowregeling. Daar zijn wij als Delphi-bestuur erg blij mee.

Wensen via kennisportaal

Een volgend gesprekspunt is het wensenforum geweest. Beide partijen zijn tot de conclusie gekomen dat ook dit forum voor alle gebruikers open dient te staan. Topicus had al plannen voor een nieuw kennisportaal. Dit zou veel gemakkelijker toegankelijk moeten worden voor alle gebruikers. En dit is ondertussen ook al ‘live'. Door op het ? te klikken in ParnasSys komt u daar.

In de gesprekken met Topicus kwamen we tot de conclusie dat het voor de gebruikers gemakkelijk zou zijn om het wensenforum daar ook onder te brengen. Dat betekent dat het wensenforum per 1 augustus 2016 niet meer via de website van Delphi zal verlopen, maar dat alle gebruikers wensen in kunnen dienen via het kennisportaal van ParnasSys.

Als Delphi zijn we ook tevreden over de opzet van dit wensenforum inclusief de mogelijkheid van stemmen en volgen van wensen. De bestaande wensen zullen een plaats krijgen in de nieuwe opzet.

We hopen dat alle gebruikers de weg naar dit wensenforum zullen vinden en mee willen denken in de ontwikkeling van ParnasSys.

Het bestuur van Delphi is positief gestemd over deze ontwikkelingen waardoor een intensieve samenwerking en bespreking met Topicus mogelijk is.
We spreken de wens uit dat de slogan “voor ons en door ons” nog lang hét uitgangspunt van de samenwerking van Topicus/ParnasSys met haar gebruikers mag zijn.

Vragen

Het kan natuurlijk zijn dat u over dit onderwerp vragen hebt. Om deze te stellen zijn er verschillende mogelijkheden:

  • U komt naar één van de gebruikersdagen in het najaar van 2016 (Geldrop, Haarlem, Rotterdam en Heerenveen)
  • U stuurt een mail aan info@verenigingdelphi.nl t.a.v. het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Namens het Delphi-bestuur
C. Walhout, rdo
Voorzitter gebruikersvereniging Delphi

Namens Topicus,
R. Ordelman,
Businessline manager ParnasSys